Yargıtay Başkanı: Hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin yıpratılması doğru değil, ‘sosyal medya mahkemeleri’ zarar veriyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin hedef alınarak yıpratılması doğru değildir” dedi.

Kayseri’de düzenlenen ‘Ticaret Hukuku Sempozyumu’nda konuşan Yargıtay Başkanı, “sosyal medya mahkemelerinin” ortaya çıktığını ve bundan dolayı yargının, devletin ve toplumun zarar gördüğünü söyledi.

“Hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin hedef alınarak yıpratılması doğru değildir. Karar vermek hakimin asıl görevi olup kimseye devredilemez. Hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz. Karar verme yetkisi kamuoyuna ait olsaydı, mahkemelere gerek kalmazdı.”

“Hepinizin bildiği üzere çokça sosyal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz. Buradan yargı, toplum, devlet zarar görüyor. Yargıya olan güven azalıyor. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekir. Hüküm kesinleşinceye kadar yargısal haberlere yorum katılmamalıdır. Hakim ve Cumhuriyet savcısı hiçbir şeyden korkmaz. Cesur olmak zorundadır. Nezaketi elden bırakmadan herkesi dinleyerek ve delilleri topladıktan sonra iyi bir araştırma sonucu hukuka, anayasaya, kanuna ve vicdana göre karar verir.”