Validebağ Korusu imar planı ile ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’na ilişkin hazırladığı imar planı hakkında mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararını, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter’dan paylaştı.

Kararda, “Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idarelere (30) gün süre tanınmasına 23/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” deniliyor.