Türkiye Barolar Birliği, ‘Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi’ hazırladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) depremzedeler ve depremden etkilenenler için 1999 depremi sonrası hazırlanarak ilk baskısı Ağustos 1999’da yapılan ve ardından 2001 yılında güncellenen “Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi” adlı kitapçığı yeniden değerlendirerek yayımladı.

TBB, “Kendi döneminde büyük bir ihtiyacı karşılayan bu rehber, değişen mevzuat ve yeni ortaya çıkan çeşitli uygulamalar nedeniyle bugün aynı şekil de yayınlanabilecek durumda değildi; hem Birliğimizin hukuki birikimini hem de aradan geçen süredeki değişikliklere bağlı olarak yeni ortaya çıkan tecrübeyi yansıtacak şekilde yeniden ele alınması gerekiyordu” dedi.

Rehberde depremzedelerin haklarını ceza hukuku, özel hukuk, idare hukuku, vergi hukuku, sağlık hukuku, afetzedelere yıkılan veya ağır hasar gören yapılar sebebiyle konut veya işyeri için sunulan destekler ve adli müzaheret başlıkları altında anlatılıyor.