TMSF: Cem Uzan davaları lehimize devam ediyor

Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) karşı dava kazandığı haberleri kurum tarafından yalanlandı. TMSF’den yapılan açıklamada, ‘kazandı’ haberlerinin Fransa’daki bir apartman dairesi sebebiyle çıktığı ve henüz TMSF aleyhine karar çıkmadığı belirtildi.

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye’ye karşı bir dava daha kazandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurumdan “TMSF’nin yurtdışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

TMSF, müflis T. İmar Bankası T.A.Ş ile ilgili olarak Cem Uzan ve Uzan ailesinin diğer üyeleri aleyhine açılan davalarda sonuçların kesinleşmesiyle başlayan tahsilatların başarılı olduğunu belirtti. Fon açıklamasına göre sadece yurtdışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon euro tahsilat yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Uzan ailesinin Fransa’da devam eden tenfiz işlemleri kapsamında 07.05.2019 tarihinde, Cem Uzan’ın Fransa’daki malvarlıkları üzerine ihtiyati tedbir işlemi uygulanmış ancak söz konusu karar temyiz edilmiş ve 17.09.2020 tarihinde verilen karar ile Temyiz Mahkemesi tarafından Cem Uzan ve Hakan Uzan aleyhine bu ülkede mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin Fransa’daki apartman dairesi hariç olmak üzere devamına karar verilmiştir. Fransa’daki apartman dairesine ilişkin tedbir ise daha önce örneğine rastlanmamış şekilde teknik sebeplerle iptal edilmiş ancak akabinde TMSF’nin yurtdışındaki avukatları tarafından yapılan başvurular ile bu tedbirler yenilenmiştir. Son zamanlarda Uzanın Fransa’da TMSF’ye karşı dava kazandığı şeklindeki haberler, bu apartman dairesi ile ilgili olup bu kararın halihazırda aleyhimize hukuki bir sonucu bulunmamaktadır.

Kurumumuz borçlusu Uzan Ailesinin yurtdışındaki varlıklarının Türkiye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden son olarak, Polonya Mahkemeleri tarafından 14.09.2020 tarihinde verilen karar kapsamında; Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento A.Ş’nin Polonya’daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya’da kurulu Polska Energetyka Holding S.A. (PEH)’e satılmasına ilişkin olarak devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış olan alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 8.013.505,44-PLN (1.846.108,48-EUR) tutara ilaveten, 15.238.897,55-PLN talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Sözkonusu paranın Türkiye’ye transferine dair işlemlere başlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklama ve tahsilatlardan da görüldüğü üzere, TMSF’nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir.”