19.5 C
İstanbul
Pazartesi, Haziran 14, 2021

Sümer Yayıncılık’tan 2 yeni kitap: Küresel Kadın Hakları Mücadelesinden Sesler…

Süregelen Devrim” kitabında, dünyadaki küresel kadın hakları mücadelesi konusunda uazman olan birçok yazarın kaleminden şu sözlerle özetleniyor, “Kadın hakları hareketinin ortaya çıkışından bu yana, dünyanın birçok yerinde, cephede muazzam mesafeler kat edildiği bir gerçek. Gelgelelim, halen çocuk yaşta evlendirilen, seks köleliğine zorlanan, sürüklenen, zorla çalıştırılan, tecavüzün savaş silahı olarak kullanıldığı çatışma bölgelerinde sıkışıp kalan, okula gitmesi, hatta özel yaşamlarında kişisel tercihleri engellenen kadınlar ve kız çocukları bulunuyor.

Süregelen Devrim, tüm dünyadaki kadın ve kızların temel haklarını elde etmesi için birçok alanda sürdürülen küresel mücadelenin öyküsünden çarpıcı fotoğraflar çekiyor. Bu çok yüzlü öykünün coğrafyası, tecavüze uğrayan kadınların hak arama mücadelelerinin eril bürokrasinin umursamazlığına tosladığı ABD’den, Arap Devriminin büyük umutlar uyandırdığı, ancak bu siyasi devrimlerin kadın ve çocuk yaştaki kızların temel haklarını elde etmesi için yetersiz kaldığı, hatta bu hakları daha da kırpma ihtimali doğurduğu açıkça ortaya çıkan Ortadoğu’ya dek uzanıyor. Küresel kadın hakları hareketinin ve uluslararası insan hakları söyleminin modern kökenlerini ve son otuz kırk yıldır dünya genelinde kadın ve çocuk yaştaki kızların hayat koşullarında yaşanan ilerleme ve gerilemeleri mercek altına aldığımız bu kitapta, kadınların mülk hakları, savaş suçu olarak tecavüz, silahlı çatışmanın kadın ve çocuk yaşlarındaki kızlar üzerindeki etkileri, göçmen kadınlara yönelik şiddet, ev işçilerinin hakları gibi acil çözüm bekleyen kadın hakları sorunları masaya yatırılıyor.”

Kitabın künyesi:

Esera adı: Süregelen Devrim

Eser alt başlığı: Küresel Kadın Hakları Mücadelesinden Sesler

Editör: Minky Worden

Çeviren: Burak Esen

Yayınevi: Sümer Yayıncılık

Türü: İnceleme-Araştırma

Kapak tasarımı: Semih Büyükkurt

Basım tarihi: 1. Baskı Nisan 2021

KARL MARKSIN TÜRKİYE ÜZERİNE KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, “Marx’ın “Türkiye Üzerine” kitabı, bundan 164 yıl önce New York Tribune Gazetesi’ne yazdığı makalelerden oluşuyor. Dönemin Osmanlı, Rusya ve Avrupa (Avrupa dediğimiz özellikle İngiltere) ilişkileri üzerinde toplumsal yapı, siyasal yaklaşımlar, çıkarlar ve bunun üzerine şekillenen diplomasiyi irdeleyerek günümüze dek uzanan ilişki yumağını sorgulayarak ele alıyor.

Devletlerarası sorunların nedenlerini oluşturan çelişkiler ortadan kalkmadığı için zamansal değişimin geride bıraktığı mekânsal sorunların aşılamayacağını çok çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.

Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılındaki sorunlarını, açmazlarını, “hasta adam” tanımlanmalarının ortaya çıkardığı ilişkileri, günümüzün Türkiye devlet yapısının yaşadığı sorunlara mercek tutuyor.

Bir solukta okunacak olan bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye devlet yapısına uzanan “Stratejik konum” macerasının Rusya, Avrupa ve özellikle İngiltere arasındaki çelişkilerin güzergâhında, nasıl boğuntuya uğradığına ışık tutuyor.”

Kitabın künyesi:

Yayın: Sümer Yayıncılık

Kitabın adı: Türkiye Üzerine (Şark Meselesi)

Yazar: Karl Marx

Çeviri: Selahattin  Hilav-Atilla Tokatlı Çevirisi ile

Süregelen Devrim” kitabında, dünyadaki küresel kadın hakları mücadelesi konusunda uazman olan birçok yazarın kaleminden şu sözlerle özetleniyor, “Kadın hakları hareketinin ortaya çıkışından bu yana, dünyanın birçok yerinde, cephede muazzam mesafeler kat edildiği bir gerçek. Gelgelelim, halen çocuk yaşta evlendirilen, seks köleliğine zorlanan, sürüklenen, zorla çalıştırılan, tecavüzün savaş silahı olarak kullanıldığı çatışma bölgelerinde sıkışıp kalan, okula gitmesi, hatta özel yaşamlarında kişisel tercihleri engellenen kadınlar ve kız çocukları bulunuyor.

Süregelen Devrim, tüm dünyadaki kadın ve kızların temel haklarını elde etmesi için birçok alanda sürdürülen küresel mücadelenin öyküsünden çarpıcı fotoğraflar çekiyor. Bu çok yüzlü öykünün coğrafyası, tecavüze uğrayan kadınların hak arama mücadelelerinin eril bürokrasinin umursamazlığına tosladığı ABD’den, Arap Devriminin büyük umutlar uyandırdığı, ancak bu siyasi devrimlerin kadın ve çocuk yaştaki kızların temel haklarını elde etmesi için yetersiz kaldığı, hatta bu hakları daha da kırpma ihtimali doğurduğu açıkça ortaya çıkan Ortadoğu’ya dek uzanıyor. Küresel kadın hakları hareketinin ve uluslararası insan hakları söyleminin modern kökenlerini ve son otuz kırk yıldır dünya genelinde kadın ve çocuk yaştaki kızların hayat koşullarında yaşanan ilerleme ve gerilemeleri mercek altına aldığımız bu kitapta, kadınların mülk hakları, savaş suçu olarak tecavüz, silahlı çatışmanın kadın ve çocuk yaşlarındaki kızlar üzerindeki etkileri, göçmen kadınlara yönelik şiddet, ev işçilerinin hakları gibi acil çözüm bekleyen kadın hakları sorunları masaya yatırılıyor.”

Kitabın künyesi:

Esera adı: Süregelen Devrim

Eser alt başlığı: Küresel Kadın Hakları Mücadelesinden Sesler

Editör: Minky Worden

Çeviren: Burak Esen

Yayınevi: Sümer Yayıncılık

Türü: İnceleme-Araştırma

Kapak tasarımı: Semih Büyükkurt

Basım tarihi: 1. Baskı Nisan 2021

KARL MARKSIN TÜRKİYE ÜZERİNE KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, “Marx’ın “Türkiye Üzerine” kitabı, bundan 164 yıl önce New York Tribune Gazetesi’ne yazdığı makalelerden oluşuyor. Dönemin Osmanlı, Rusya ve Avrupa (Avrupa dediğimiz özellikle İngiltere) ilişkileri üzerinde toplumsal yapı, siyasal yaklaşımlar, çıkarlar ve bunun üzerine şekillenen diplomasiyi irdeleyerek günümüze dek uzanan ilişki yumağını sorgulayarak ele alıyor.

Devletlerarası sorunların nedenlerini oluşturan çelişkiler ortadan kalkmadığı için zamansal değişimin geride bıraktığı mekânsal sorunların aşılamayacağını çok çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.

Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılındaki sorunlarını, açmazlarını, “hasta adam” tanımlanmalarının ortaya çıkardığı ilişkileri, günümüzün Türkiye devlet yapısının yaşadığı sorunlara mercek tutuyor.

Bir solukta okunacak olan bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye devlet yapısına uzanan “Stratejik konum” macerasının Rusya, Avrupa ve özellikle İngiltere arasındaki çelişkilerin güzergâhında, nasıl boğuntuya uğradığına ışık tutuyor.”

Kitabın künyesi:

Yayın: Sümer Yayıncılık

Kitabın adı: Türkiye Üzerine (Şark Meselesi)

Yazar: Karl Marx

Çeviri: Selahattin  Hilav-Atilla Tokatlı Çevirisi ile

Bugünden