Putin: İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması’nı imzaladı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma 15 Kasım’da Duma’da ve 23 Kasım’da Rusya Federasyonu Konseyi’nde onaylandı.

Avrasya Ekonomik Ticaret Birliği ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir Serbest Ticaret Bölgesi kurulması konulu Geçici Anlaşma, bu yıl 17 Mayıs’ta Astana’da imzalanmıştı.

Avrasya Ekonomik Komisyonu başkanı Tigran Sargsyan 17 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasında, İran ile Avrasya Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 2.7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasındaki ticaretin temel kurallarını içeriyor ve Dünya Ticaret Kurumu kanunlarına da son derece yakındır.

Avrasya Ekonomik Birliği ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmasını öngören geçici anlaşmada, taraflar arasında  ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek amacıyla gümrük vergilerini ve belirli mallar için diğer tarife dışı engelleri azaltma veya ortadan kaldırma yükümlülükleri tanımlanmıştır.