Kürt Partiler: Köylerine dönmek isteyen Ezidiler korucuların saldırısına maruz kalıyor

PDK-Bakur, Pêlkurd, PSK, TEVGER ve PAK, ortak bir açıklama ile Batman ve Mardin’de, köylerine dönmek isteyen Ezidi Kürtlerin korucuların saldırısına maruz kalmalarına tepki gösterdi. Kürt partiler, Ezidilerin, korkmadan, çekinmeden kendi topraklarına özgürce dönebilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (PDK-Bakur), Pelkurd, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Demokratik Hareketi (TEVGER) ve Kürdistan Özgürlük Partisi’nden (PAK) Batman ve Mardin’de köylerine dönmek isteyen Ezidi Kürtlerin durumu ile ilgili ortak açıklama yapıldı.

“Basına yansıdığı gibi, Batman ve Mardin’de, köylerine dönmek isteyen Ezidiler köy koruyucuları ile bölgedeki işbirlikçi güçlerin saldırısına maruz kalmaktadırlar” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ezidilerin topraklarına dönmelerini engelliyorlar”

“Osmanlıdan bu yana iktidarların baskısı altında bulunan, haklarında onlarca ferman çıkartılan Ezidiler, son dönemde de süregiden savaş koşulları ve devletin baskıları nedeniyle tarlalarını, bağ, bahçe ve köylerini terk edip Avrupa’nın değişik ülkelerine göç etmek zorunda bırakıldılar.

Yıllarca kendilerine emanet edilen tarlaları süren, bağ ve bahçelerden istifade eden bazı yerli unsurlar, bugün Ezidilerin topraklarına dönmelerini engelliyorlar.

Kürd kültür ve adetlerinin hilafına, insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına alarak Ezidilerin mal ve mülklerine el koyan köy korucuları ile yerel işbirlikçi çevreler, mahkemelerin Ezidilerin lehine verdiği kararların hayata geçmemesi için de her yola başvuruyorlar.

Bölgedeki devlet kurumları ise müslüman ve Ezidi Kürtler arasındaki çelişkileri derinleştirmek amacıyla, Êzidilerin mallarına fiilen el koyanların çıkarlarını koruyor, mahkeme kararlarının uygulanması için kılını kımıldatmıyorlar.

Köylerine dönmek isteyen Ezidi kardeşlerimiz bugün her zamandan daha fazla yardıma ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar.”

“Bu tarihi yaramızın daha derinleşmesine izin vermemeliyiz”

Kürt siyasi parti ve örgütler adına, bölgede faaliyet yürüten tüm insan hakları örgütlerin, baroların, siyasi partilerin, bölge münevverleri ve milletvekillerinin Ezidilerle yardımlaşma ve yaşanan haksızlıkların giderilmesi için harekete geçilmeye çağırıldığı açıklamada, “Ülkemizde yıllardır sürüp giden bu tarihi yaramızın daha derinleşmesine izin vermemeliyiz. Tüm yurtsever ve duyarlı güçler Ezidi kardeşlerimizin haklarını korumak, kendilerini destek olmak amacıyla el ele vererek inisiyatif almalıdırlar” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kürt milletinin bir parçası olan Ezidi kardeşlerimizin ülkeleri Kürdistan’da güven içinde barınmalarını, yaşamlarını sürdürmelerini ve ulusal ve kültürel varlıklarını korumalarını savunmak ve bunun için mücadele etmek hem ulusal hem de insani ve ahlaki bir görevdir.

Bizler, Ezidi kardeşlerimizin temel hakları ve beklentileri sağlanıncaya kadar mücadele edeceğimizi ve bu sorunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Ezidiler, korkmadan, çekinmeden ata topraklarına özgürce dönebilmelidirler.”