‘Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri’

“Toplumsal ekoloji felsefesi, doğa ve toplumsal yaşam ilişkisine dayalı gelişen bir felsefe. Bu felsefe, doğanın denetim altına alınma çabaları ya da politikasının insanın varlığını, yaşamını nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirildiğini ortaya çıkaran ve alternatif bir yaşamın mümkün olduğunu ortaya çıkaran bir felsefedir.

İnsanın doğasının dışında bir yaşama nasıl sürüklendiğini, doğanın denetim altına almanın insanın denetim altına alınması olduğunu, kentlerin ortaya çıkışı, gelişim ve dönüşüm süreçlerini doğanın bugün karşı karşıya kaldığı büyük tahribatlarıyla bağlarını kurarak gözler ününe seriyor bu kitap.

Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay anlaşılır bir biçimde ele alıyor. Bu isimler, bir uçta endüstri megamakinesinin öteki uçtaysa modernlik karşıtı tepkinin yer aldığı çıkışsız ikiliğin ötesine geçerek oldukça makul mantıklı bir üçüncü yol öneriyor. Morris’in ekolojik insancıllık adını verdiği bu ümitvar gelenek, doğayla tekrar hemhal olmuş bir toplum; ekolojik, eşitlikçi ve demokratik bir kent ve kültürü yaratma düşünü benliklerimizde canlandırıyor.

Lafı dolandırmayan, açık ve akıcı üslubuyla sokaktaki eylemciden kuram meraklısı akademisyenlere ve ekoloğlara kadar her kesime hitap eden Ekolojinin İnsancıl Üncüleri, ekolojiye, siyasete, felsefeye merak duyanların ya da halihazırda sahada faaliyet gösterenlerin tekrar tekrar okuması gereken bir eser.”

Yayınevi: Sümer Yayıncılık

Yazar: Brian Morris

Türkçesi: Burak Esen