24.2 C
İstanbul
Pazar, Haziran 13, 2021

Kapalı işyerlerinin vergi ödemeleri ertelendi

Korona salgını tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için 1 Aralık 2020’den geçerli olmak üzere mücbir sebep kararı alındı. Bu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak. Vergi yapılandırması yapan ancak ödeme yapamayacak durumda olan işletme sayısının 7 bini aştığı ifade ediliyor.

Korona salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Karar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından alındı. GİB, korona salgını nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiğini açıkladı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Başta yeme-içme sektörü olmak üzere vergi yapılandırması yapan ancak ödeme yapamayacak durumda olan işletme sayısının 7 bini aştığı ifade ediliyor.

Vergi usul kanunu genel tebliğine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

KARARIN KAPSAMI

Kapsam dahilinde mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve KDV beyannameleri, elektronik defter beratları ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için de geçerli olacak.Gelir İdaresi Başkanlığı, salgın nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiğini açıkladı.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre mücbir sebep, herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaydır. Kişilerin tedbir alma yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan gelen, olağanüstü ve olağan dışı niteliktedir. Önceden öngörülemeyen ve öngörülse dahi alınabilecek her türlü tedbire rağmen meydana gelmesi engellenemeyen bir durumdur.

Hukukun temel kavramlarından biri olarak ise mücbir sebep,  hukuki bir sorumluluğun yerine getirilmesini, bir hakkın kullanılmasını veya talep edilmesini engelleyen, bu nedenle mevcut sorumluluğu değiştiren, geciktiren veya ortadan kaldıran bir olay, olgu veya durumdur.

Korona salgını tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için 1 Aralık 2020’den geçerli olmak üzere mücbir sebep kararı alındı. Bu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak. Vergi yapılandırması yapan ancak ödeme yapamayacak durumda olan işletme sayısının 7 bini aştığı ifade ediliyor.

Korona salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Karar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından alındı. GİB, korona salgını nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiğini açıkladı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Başta yeme-içme sektörü olmak üzere vergi yapılandırması yapan ancak ödeme yapamayacak durumda olan işletme sayısının 7 bini aştığı ifade ediliyor.

Vergi usul kanunu genel tebliğine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

KARARIN KAPSAMI

Kapsam dahilinde mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve KDV beyannameleri, elektronik defter beratları ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için de geçerli olacak.Gelir İdaresi Başkanlığı, salgın nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiğini açıkladı.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre mücbir sebep, herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaydır. Kişilerin tedbir alma yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan gelen, olağanüstü ve olağan dışı niteliktedir. Önceden öngörülemeyen ve öngörülse dahi alınabilecek her türlü tedbire rağmen meydana gelmesi engellenemeyen bir durumdur.

Hukukun temel kavramlarından biri olarak ise mücbir sebep,  hukuki bir sorumluluğun yerine getirilmesini, bir hakkın kullanılmasını veya talep edilmesini engelleyen, bu nedenle mevcut sorumluluğu değiştiren, geciktiren veya ortadan kaldıran bir olay, olgu veya durumdur.

Bugünden