IMF: Yüksek dış finansman ihtiyacı ve düşük döviz rezervleri Türkiye’yi kırılgan hale getiriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin dış şoklara karşı kırılgan olduğunu vurguladı ve Merkez Bankası’na rezervleri yeniden yükseltecek bir stratejiye geçip enflasyonu dizginlemeye yönelik adımlar atma tavsiyesinde bulundu.

IMF’nin Dış Sektör 2020 raporunda Türkiye’nin döviz pozisyonunun 2019’da görece güçlendiği ifade edilse de belirsizliklerin oldukça fazla olduğunun altı çizildi.

Dünyanın en büyük 29 ekonomisi ile Euro Bölgesi’ni ele alan raporun Türkiye değerlendirmesi bölümünde özellikle yüksek dış finansman ihtiyacının ve Merkez Bankası’nın azalan rezervlerinin Türkiye’yi dış şoklara karşı kırılgan kıldığı ifade ediliyor.

Raporda yer alan tavsiyelerde Türkiye’deki ekonomi yönetimine koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere kamu desteği verilmesi öneriliyor ve Merkez Bankası’nın da azalan döviz rezervini yeniden inşa etmesi gerektiği vurgulanıyor.