HDP’den Tahir Elçi için 16 soru

HDP’den Tahir Elçi soruları: Raporlar neden tüm taleplere rağmen avukatlara verilmiyor? Fuat Tan adlı polis memurunun olay anındaki görüntüleri bağlamında şüpheli olarak ifadesi neden alınmıyor? Bir baro başkanının üstelik kameralar önünde öldürülmesi olağan mıdır? Faillerinin meçhul kalması mı amaçlanıyor?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 28 Kasım 2015’de tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti ile ilgili ortaya çıkan yeni delillere dair Meclis Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdi.

Beştaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde şunları belirtti:

SORUŞTURMA GENİŞLETİLMEDİ: Diyarbakır Baro Başkanı iken yaptığı bir basın açıklaması sırasında, basın yayın organlarının da bulunduğu ve canlı yayın yapıldığı bir sırada öldürülen Tahir Elçi cinayetine ilişkin soruşturma aradan geçen 4 yıl zarfında ilerlememiş ve gerekli belgelerin dosyaya intikal etmediğine, eksik delillerin tamamlanmadığına, delillerin yeterince incelenmediğine dair somut olgular gelişmiştir. Cinayetin hemen ardından da bazı kamera görüntülerinin bulunamadığı, görüntülerde belirli saniye aralıklarında kesintiler olduğu, delillerin UYAP kayıtlarından silindiği şeklinde cereyan eden durumlar kamuoyunun malumudur. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında elde edilen bazı bulgular savcılık dosyasına doğrudan gönderilmiş ise de tüm taleplere rağmen avukatlara verilmemiş, bu bağlamda talep edilen soruşturmanın genişletilmesi istemi de neticesiz kalmıştır.

TEVDİ RAPORUNDAKİ MÜTALAA: Halihazırda Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi’nde açılmış olan tam yargı davası kapsamında olayla ilgili hazırlanan Başsavcılığa gönderilen ve dosyaya girdiği anlaşılan Tevdi Raporu’nda ‘Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olay anına ilişkin müfettişliğimizce incelenen DHA kameramanınca çekilen  görüntünün 15 ve devamı saniyelerinde Connect marka aracın ön ve yan tarafında bulunan üç polis memurundan ortada bulunan kahverengi montlu 172726 sicil sayılı polis memurunun yapmış olduğu konuşmanın çözümü ve yine bu konuşmadan sonra kendisinin arkadaşları tarafından kaçan teröristlere doğru değil, geriye doğru yönlendirilmesinin dikkat çekici bulunduğu, ….. ses çözümünün yapılması ve 172726 (Fuat Tan) sicil numaralı polis memurunun arkadaşları tarafından olay mahallinden uzaklaştırıldıktan sonra, Balıkçılarbaşı meydanında Yeni Kapı sokak başından ileri geri hareketlerinde davranış psikolojisi konusunda uzman kişilerce değerlendirilmesinin soruşturma sürecine yardımcı olacağı değerlendirildiğinden, konunun Av. Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdi edilmesi gerektiği’ şeklinde bir mütalaa söz konusudur.

DELİLİN SİLİNDİĞİ ENDİŞESİ VAR: Tüm bu gelişmelere ek olarak geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan Adli Tıp Kurumu’nda çalışan Mehtap Altuğ adlı memurun, 3 Ağustos 2016’da verdiği ifadede Tahir Elçi cinayeti ile ilgili delilin UYAP’tan silindiğine dair ifadelerinin yarattığı endişe hasıldır. Bahse konu ifadede Elçi ile ilgili olan kısım; ‘En son yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ölümü ile ilgili olarak delil torbaları içerisinde kovan, eküvyon çubukları vardı, kamera cihazları vardı. Bu dosya uzman olan Arif Bingöl’e zimmet verildi. Dosyanın diğer partnerleri ben ve Turgay Kandemir idik. Polisin yapmış olduğu incelemede bir eküvyon çubuğunda DNA bulunamadı’ şeklinde belirtilmişti. Ancak Arif Bingöl erkek DNA profiline ait tespit yaptı. Bu durum rapor olarak UYAP projesine girildi. Arif Bingöl yazıyı e-imzalı olarak bana gönderdi. Ben yazıyı sistem üzerinden imzaladım. 3. partner de imzaladı. Evrak biyoloji bölüm başkanı Bestami Çolak’ın imzasına sunulmak üzere sistemden gönderildi. Bölüm Başkanı Bestami Çolak benim de bulunduğum bir ortamda Arif Bingöl’e kurum başkanı Yalçın Büyük ve Başkan Yardımcısı Ömer Müslümanoğlu da dosyadan o maddeyi çıkartın şeklinde talimat verdi dedi. UYAP yargı ağı sisteminden ise Bestami Çolak dosyayı reddetti. Dosya içerisinde DNA analizlerinin yer aldığı kurum içi laboratuvar programı ALİS isimli program içerisinde yer almaktadır. Bu husus sabittir. Kurum Başkanı Yalçın Büyük, Başkan Yardımcısı Ömer Müslümanoğlu ve bölüm başkanı Bestami Çolak’ın talimatı ile bulunan DNA örneği dosyadan çıkartıldı.
Yukarıda da izah ettiğim gibi dosyanın sahibi Arif Bingöl, DNA örneğini dosyadan çıkartarak yeni bir dosya hazırlandı ve bu yeni dosya imzalanarak Diyarbakır’a gitti.’ şeklindeki ifadeler ve yukarıda sözünü etmiş olduğum İçişleri Bakanlığı nezdinde başlatılan soruşturma sonuçlarına yansıyan delillerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin mütaalalarda yer alan hususlar, Elçi cinayetinin çözümsüz kalacağına ilişkin kuşkuları artırmaktadır.

Beştaş, bu doğrultuda Adalet ve İçişleri Bakanlarına şu soruları yöneltti:

– İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında elde edilen, Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi dosyası ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı soruşturma dosyasında yer alan raporlar hakkında bilginiz var mı? Söz konusu raporlar neden tüm taleplere rağmen avukatlara verilmemektedir?
– Avukatların ortaya çıkan yeni durum ve belgeler bağlamında talep ettikleri soruşturmanın genişletilmesi istemi neden başsavcılık tarafından kabul görmemektedir?
– Tevdi Raporunda adı geçen 172726 (Fuat Tan) sicil numaralı polis memurunun yapmış olduğu konuşmanın çözümü soruşturma dosyasında mevcut mudur? Elde edilen bulgular ne yöndedir?
– 172726 (Fuat Tan) sicil numaralı polis memurunun kameralara yansıyan görüntüleri kapsamında davranış bilimleri uzmanlarından rapor alınmış mıdır? Yapılmadıysa neden? Yapıldıysa elde edilen bulgular ne yöndedir?
– Tevdi Raporu’nda belirtilen hususlar doğrultusunda Fuat Tan adlı polis memurunun olay anındaki görüntülerine ilişkin Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Kurulu’ndan rapor alınmış mıdır? Alınmadıysa neden bu raporun alınması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmemektedir?
– Fuat Tan adlı polis memurunun olay anındaki görüntüleri bağlamında şüpheli olarak ifadesi neden alınmıyor?
– Fuat Tan adlı polis memuru hâlâ görevde midir? Hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır?
– Mehtap Altuğ’un 3 Ağustos 2016’da verdiği ifadede Tahir Elçi cinayeti ile ilgili delilin UYAP’tan silindiğine dair ifadeleri kapsamında delillerin yeniden temini sağlanmış mıdır? Kayıtlardan silinen deliller incelenmiş midir?

– Elçi cinayeti aradan geçen 4 yıl zarfından neden aydınlatılmamıştır? Cinayetin aydınlatılmasını sağlayacak olan deliller neden avukatlardan gizlenmektedir?
– Elçi cinayeti ile ilgisi olan Fuat Tan neden şüpheli sıfatıyla dinlenmemiştir? Bahse konu kişilere ait ses ve görüntü analizleri neden yapılmıyor? Bu tablo karşısında neden soruşturma makamları cinayeti aydınlatmak yerine üzerini örtme yönünde bir çaba içerisindedirler? Bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?
– Elçi’nin faillerinin meçhul kalması mı amaçlanıyor?
– Neden faili meçhul cinayetlerde bilhassa faillerin kolluk görevlileri olduğu hadiselerde failleri koruma yönünde bir refleks geliştiriliyor?
– Kişilerin yaşam hakkı devletlerin sorumluluğunda değil mi? Neden bu cinayet aydınlatılarak olası başka faili meçhul cinayetlerin önlenmesi yöntemi uygulanmıyor? Failler gizlenerek faili meçhul kalan cinayetler neden olağanlaştırılıyor?
– Bir baro başkanının üstelik kameralar önünde öldürülmesi olağan mıdır?
– Elçi cinayetinin faili/failleri/sorumluları kimlerdir? Bu konuda ne zaman bir açıklama yapacaksınız?
– Ortaya çıkan gelişmeler bağlamında Elçi cinayetinin fail ya da faillerinin bulunmasına yönelik bir çalışma yürütecek misiniz?