Hakim ve Savcılar Kurulu: Osman Kavala ile ilgili belgeleri istedi

HSK, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’na “acele” notuyla yazı yazarak Osman Kavala hakkında verilen tutuklama kararlarını, iddianame örneğini ve duruşma tutanaklarını istedi. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) önceki gün Osman Kavala’nın yargılamasının yapılacağı mahkemeye “Acele” notuyla bir yazı gönderdi.

T24’ün haberine göre, Kavala’ya yönelik tüm evrakları, İstanbul Adli Yargı Komisyonu’ndan istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyulmamasına rağmen aylardır sessiz kalan HSK, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hakim ve savcıların yükselme kriterlerini doğrudan etkileyeceğine yönelik kuralı anımsatarak, Kavala ile ilgili iddianame, duruşma zabıtları, tutuklama ve tutuklamaya itirazın reddi kararlarının tümünün gönderilmesini talep etti. Yazıda, birinci sınıfa ayrılan hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik Resmi Gazete’de 15 Ocak 2020’da yayımlanan ilk kararına atıf yapıldı.

Bu kararda, “Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde, AİHM ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir” ifadeleri yer aldı. Yazıda, bu karar uyarınca Kavala ile ilgili tutuklama kararının, bu karara karşı yapılan itirazları reddeden mahkemelerin kararlarının, soruşturma ve kovuşturma aşamasında tahliye taleplerinin reddedilmesine ilişkin kararların, iddianame ve duruşma zabıtlarının HSK’ye gönderilmesi istendi. 

KAVALA HAKKINDA 

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu olarak yargılandı. Ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat tarihinde beraat etti ve tahliye edildi. Tahliye işlemleri sırasında, 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında Kavala tekrar gözaltına alındı ve “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Kavala, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aralık 2019’da Osman Kavala’nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Ancak yetkili mahkeme AİHM kararına uymadı.