Danıştay, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’ın, Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile ilgili açtığı temyiz davasını reddetti

Danıştay, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’ın, Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile ilgili açtığı temyiz davasını reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Danıştay 8. Daire’nin Öğrenci Andı’nın okullarda okutulmasını kaldıran düzenlemeyi onama kararına karşı “kararın düzeltilmesi” başvurusunu reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun ret gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. Maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen Kanun maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır. Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine oy çokluğuyla karar verildi.”

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı açıklamada  “Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile talebiyle açılan bir davada Andımızın içeriğini ve okutulmasını savunan idarenin aradan birkaç sene geçtikten sonra bu kez Andımızın kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirmesi objektif/nesnel gerekçelerle açıklanamaz” ifadelerini kullandı.

Koncuk “Bu karar ile Andımız ile ilgili açtığım davalar ile, Danıştay süreci bitmiştir. Bundan sonra Anayasa Mahkemesine gitmekten başka çare kalmamıştır” dedi.

“Türküm, doğruyum” diye başlayan Öğrenci Andı Türkiye’deki ilköğretim okullarında 1933-2013 yılları arasında her sabah öğrencilere okutuldu.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Eylül 2013’te açıkladığı “Demokratikleşme Paketi” sonrası, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişimi ile yürürlükten kaldırıldı.