12.5 C
İstanbul
Pazartesi, Nisan 19, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında yeni düzenlemeler açıkladı

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmak üzere dört alanda yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarının önemli başlıkları:

“Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.”

 • “Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.”
 • “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.”
 • “Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.”
 • “Yeni yönetim sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca ülkemizde istikrar ve güven ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.”
 • “Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.”
 • “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi eski kırılganlıktan kurtardık.”
 • “Yeni yönetim sistemimiz gerektiğinde geliştirilmek suretiyle ülkemizin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni anayasa çalışmamızda bu yönde bazı adımları atacağız.”
 • “Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz.”
 • Önümüzdeki dönemde de mali disiplin en temel önceliğimiz. Yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmak üzere dört alanda yoğunlaşacak.
 • “Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.”
 • “İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.”
 • Meclis’in bütçe hakkını genişletirken, hesap verebilirliği
 • Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.
 • İkinci olarak bütçesi dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarını, acil ve zorunlu olanlarla sınırlıyoruz. Kamu personeli ile ilgili işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.
 • “Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz”
 • “Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi

yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının

oluşmasını hedefliyoruz.”

 • “Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.”
 • “Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz.”
 • “Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.”
 • Hazine nakit yönetimini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine’nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz.”
 • “Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.”
 • “Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.”

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.”

 • “Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.”
 • “7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.”

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmak üzere dört alanda yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarının önemli başlıkları:

“Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.”

 • “Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.”
 • “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.”
 • “Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.”
 • “Yeni yönetim sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca ülkemizde istikrar ve güven ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.”
 • “Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.”
 • “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi eski kırılganlıktan kurtardık.”
 • “Yeni yönetim sistemimiz gerektiğinde geliştirilmek suretiyle ülkemizin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni anayasa çalışmamızda bu yönde bazı adımları atacağız.”
 • “Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz.”
 • Önümüzdeki dönemde de mali disiplin en temel önceliğimiz. Yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmak üzere dört alanda yoğunlaşacak.
 • “Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.”
 • “İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.”
 • Meclis’in bütçe hakkını genişletirken, hesap verebilirliği
 • Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.
 • İkinci olarak bütçesi dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarını, acil ve zorunlu olanlarla sınırlıyoruz. Kamu personeli ile ilgili işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.
 • “Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz”
 • “Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi

yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının

oluşmasını hedefliyoruz.”

 • “Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.”
 • “Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz.”
 • “Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.”
 • Hazine nakit yönetimini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine’nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz.”
 • “Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.”
 • “Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.”

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.”

 • “Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.”
 • “7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.”

Bugünden