Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngören torba kanun teklifi kabul edildi

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de öngören torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Maddelik Kanun Teklif’i görüşülerek kabul edildi.

Genel Kurul’da kabul edilen kanunla cemevlerine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor.

Cemevlerinin, elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Kabul edilen kanunla imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek.

Amasra’daki maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına destek paketi

Amasra’daki maden faciasının ardından, hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına öngörülen destek paketi de kanunda yer aldı.

Buna göre kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek.

Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere ‘gelir veya aylık bağlanmamış olması’ şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.