Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri: Rektörlükten adeta OHAL ilan eden bir mesaj aldık

Ortak basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, “Rektörlükten ‘Bilgilendirme’ adı altında, üniversitemizde adeta olağanüstü hâl ilan eden bir mesaj aldık. Üniversite yönetimiyle ilgili tüm seçimleri askıya aldığını ilan eden bu mesaj, tehditkâr içeriği ve ithamkâr üslubu ile bir muhtıra niteliğindedir” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 9. haftada sürdürdü.

Sözcü’nün haberine göre, Rektörlük binasına sırtını dönen öğretim üyeleri, daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Geçen hafta 70 öğretim üyesinin rektör atamasını düzenleyen kararnamenin iptali için Danıştay’da dava açtıklarını hatırlatan öğretim üyeleri, “Liyakati göz ardı ederek, siyasi motivasyonlarla ve anayasal ilkelere aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu atamanın iptalini talep etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Her hafta yinelediğimiz çağrılarımıza rağmen, hem kampüslerimizin çevresindeki yoğun polis ablukası hem de kampüs içinde öğrencilerin ve hocaların demokratik haklarını hiçe sayan uygulamalar artarak devam ediyor” diyen öğretim üyeleri, bu hafta yaşananları şöyle anlattı:

“Bu hafta da yine, öğrencilerimizin haklı taleplerinin dile getirilmesi engellenmeye çalışıldı, aileleri üst düzey bürokratlar tarafından aranarak baskı altına alınmak istendi. Kampüs içinde demokratik, barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencilerin özel güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından fotoğraf ve videoları çekilerek kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildi. Öğrenciler fiziksel ve psikolojik taciz ve tehditlerle karşı karşıya kaldı. Rektörlük binasının kapısına, YÖK Disiplin Yönetmeliğine ait maddelerin yer aldığı bir yazı asılarak, öğrencilere gözdağı verildi. Açıkça görülüyor ki Anayasa ile güvence altına alınmış düşünceyi açıklama ve yayma hakkını kullanan öğrenciler değil, onları bu haklarından tehdit yoluyla alıkoymaya çalışanlar suç işlemektedir. Öğrencilerimizin maruz kaldığı bu sistematik şiddeti kabul etmiyor, sıkıyönetim zamanlarını çağrıştıran bu baskıcı ve hukuksuz uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin yanındayız. Seçilmişlerin hiçe sayıldığı, atanmışların tüm demokratik ilkeler göz ardı edilerek yetkilerle donatıldığı bir dönemden geçiyoruz. Üniversitemizde irademizi yok sayan, gerçekleri sürekli saptıran bir yönetim ile karşı karşıyayız. Atanmış rektörün, seçimle belirlediğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 1 Mart Pazartesi günü vekaleten rektör yardımcısı Profesör Naci İnci’yi atadığını öğrendik.”

“Aynı gün rektörlükten ‘Bilgilendirme’ adı altında, üniversitemizde adeta olağanüstü hâl ilan eden bir mesaj aldık. Üniversite yönetimiyle ilgili tüm seçimleri askıya aldığını ilan eden bu mesaj, tehditkâr içeriği ve ithamkâr üslubu ile bir muhtıra niteliğindedir. Bu metinde, resmi olarak görevlendirilmiş Sosyal Bilimler Enstitüsü Seçim Komisyonunca 9 Şubat tarihinde kapalı oy yöntemiyle yapılmış seçimin tanınmadığı ilan edilmiştir. Metinde iddia edildiği gibi seçmenlere baskı yapıldığının ve sonuçların üniversite yönetimine sadece şifahen bildirildiğinin gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur. Seçim sürecine ve oylama sonucuna dair ıslak imzalı yazı, rektörlük makamına iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiş; yazının taranmış bir kopyası Genel Sekreter Vekili’ne e-posta yoluyla ulaştırılmıştır. Bu mesnetsiz iddialarla söz konusu seçimin tanınmamasının amacı, atanmış rektörün Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne ve dolayısıyla Senatoya kendi güdümünde hareket edecek birini atamasına zemin hazırlamaktır.”

“Bu çerçevede Profesör Naci İnci hem akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı, hem öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı, hem de bir fizikçi olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olmuştur. Bu otoriter, tekleştirici ve merkeziyetçi uygulamalar üniversitemizin çoğulcu ve katılımcı yönetim modelini yok etmeyi amaçlamaktadır. Rektör ataması ile başlayan ve zararları artarak devam eden müdahale ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci ve atanmış Hukuk Fakültesi Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz! Vazgeçmiyoruz!”

Güney Kampüs’te rektörlük binası önünde yapılan eylemin görüntüleri Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan tarafından paylaşıldı.