Birleşmiş Milletler’den İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepeleri kararı

BM Genel Kurulu, İsrail’in kontrolündeki Suriye toprağı olan Golan Tepelerini gündemine aldı. Karar tasarısı lehine 151 ülkenin kabul oy’una karşılık, ABD ve İsrail ret oyu kullanırken, 14 ülke de çekimser kaldı.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM Kurulu 4. Komitesinin 28. Toplantısı 73. Oturumunda yaptığı konuşmasında, söz konusu karar tasarısı lehine  çoğunlukta oy kullanmasının, işgal yoluyla var olan “İsrail” otoritesine, Suriyel toprağı olan Gola Tepelerininin kontrolünün kabul edilemez olduğunu, uluslararası misak ve ilkeleri hükümlerini ihlal ettiğini, işgal ettiği bütün Arap topraklarını derhal terk etmesi gerektiğini belirten açık bir mesaj olduğunu söyledi.

ABD’nin Karar Tasarısı aleyhine oy kullanmasının garipsenmeyeceğini, çünkü Washington’un bölgeye yönelik savaşlarında İsrail’in temel ortağı ve koruyucusu olduğunu belirten Caferi, Golan’ın kaynaklarını Amerikan şirketleri kanalıyla gasp ettiğini ve çaldığını bunun da bütün uluslararası örf ve kanunlara aykırı olduğunu, ayrıca ABD’nin Suriye toprakları üzerinde kuvvetlerini bulundurması ve IŞİD teröristlerini koruması yoluyla İsrail suçlarını örtbas ettiğine dikkat çekti.

ABD ve İsrail dışında dünya ülkelerinin çoğunun karar tasarısı lehine oy kullanmasının bütün dünyaya Amerikan’ın Ortadoğu’da barış sürecinin hamisi olduğu yönünde iddia ettiği rolünün bittiğine dair açık bir mesaj olduğunu açıklayan Caferi, ABD’nin BM Güvenlik Konseyinde daimi üye ve BM merkezinin New York’ta olması itibariyle barışın sağlanması, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve aralarında Golan’ın Suriye’ye verilmesinin bulunduğu işgal edilen Arap topraklarının asıl sahiplerine verilmesini sağlamak için uluslararası bir koalisyon kurması gerekirdi diye ifade etti.

İşgalci İsrail delegasyonuna cevabında Caferi, “İsrailli elçi” “İsrail” Golan’dan çekilmeyeceğini söylüyor, öyleyse sizlerin önünde şunu anlamasını istiyorum, eğer “İsrail” işgal edilen Golan’ın Suriye’ye iadesi yönündeki uluslararası kararlara kulak asmaz ise, kendisi kapıyı başka seçenekler önünde açıyor, bu seçenekler savaş seçenekleridir, barış yoluyla veya savaş yoluyla Golan’ı geri alacağız.. Bu bizim “İsrail”e ve elçisine mesajımızdır” dedi.

Suriye’nin Golan tepeleri bölgesi 1967 savaşında İsrail’in kontrolüne geçmişti.

İlgili Haberler