Bekaroğlu: Bir tutuklunun cenazesini yıkamamak nefret suçu değil mi?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçen hafta Manisa Akhisar Kapalı Cezaevi’nde hayatını kaybeden Mehmet Sevinç’in cenazesinin, toprağa verilmek üzere götürüldüğü Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Piri Reis Camii imamı tarafından yıkanmaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Mehmet Bekaroğlu, Oktay’a, olayın nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında ele alınarak sorumlar hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağını sordu.

Cenazenin yıkanmaması konusunda imama yetkililerden bir talimat verilip verilmediğinin de açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Bekaroğlu soru önergesinde, “Piri Reis Camii İmamı hakkında gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma çalışması yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığını veya Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Önergede şu sorular yer aldı:

  • “Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu haber doğru mudur?
  • Gerekli dini ritüellere uygun olarak hazırlanması için Darıca İlçesi Piri Reis Camii morguna teslim edilen bir yurttaşımıza ait cenazenin sorumlu cami imamı tarafından yıkanmaması ve cenaze namazının kılınmamasını nasıl karşılıyorsunuz?
  • Mevzuatımızda mahkûm ya da tutuklu iken vefat edenlerin cenazelerinin yıkanmaması ve cenaze namazlarının kılınmaması konusunda herhangi bir düzenleme mevcut mudur? Şayet böyle bir düzenleme yoksa Piri Reis Camii İmamının bu eylemi neyle izah olunabilir?
  • Piri Reis Camii İmamı bu eylemini herhangi bir yerden aldığı yazılı veya sözlü talimata göre mi yapmıştır?
  • Piri Reis Camii İmamı İslami ritüellere göre gerçekleştirilmesi arzu edilen cenazenin yıkanması, cenaze namazının kılınması ve defin gibi işlemleri yerine getirmekten hangi gerekçelerle kaçınmıştır?
  • Bu eylemi ile Piri Reis Camii İmamı görevini savsaklamamış mıdır?
  • Piri Reis Camii İmamının bu eylemi; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleme amacını taşımakta mıdır?
  • Piri Reis Camii imamının bu eylemi Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesinde tanımını bulan “nefret ve ayırımcılık” suçları kapsamında değerlendirilmesi gereken unsurlar içermekte midir?
  • Piri Reis Camii imamı kendisi ve o imama sözlü ya da yazılı talimat verenler varsa onlar hakkında TCK’nın 122. maddesinde tanımlanan nefret ve ayrımcılık suçu çerçevesinde işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulacak mıdır?
  • Piri Reis Camii İmamı hakkında gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma çalışması yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığını veya Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz?”