AYM iptal etti, AK Parti yeniden getiriyor

AK Parti Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra, güvenlik soruşturmasını yeniden düzenleyen bir teklifi Meclis’e sundu. Teklifle Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartlar” bölümüne 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” maddesi ekleniyor.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı” gerekçesiyle iptal ettiği güvenlik soruşturmasını yeniden düzenleyen AK Parti teklifi Meclis’e sunuldu.

AK Parti Milletvekili Salih Cora’nın ilk imzacısı olduğu 18 maddelik yeni torba kanun teklifiyle güvenlik soruşturması yeniden düzenleniyor. Teklife göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartlar” bölümüne 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” maddesi ekleniyor.

1994 tarihli, 4045 sayılı kanun, kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturmasını düzenliyor. Böylece AYM kararı doğrultusunda güvenlik soruşturması bir kanuna dayandırılarak daha belirgin hale getiriliyor.

İTİRAZ VE DEVAM EDEN DAVALAR

Yeni teklifle 657 sayılı devlet memurları kanunda ayrıca itiraz ve dava süreçleriyle ilgili bir geçici madde de ekleniyor. Geçici maddeye göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre memuriyete atanmayan kişilerin açacağı ve devam eden iptal davalarında bu düzenleme yürürlüğe girdikten 15 gün sonra yeni kanuna göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına karar verilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını değerlendirme komisyonları yapacak. İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak. Bu kişilerin “Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak” ilke ve kuralı aranacak.

VERİLER 2 YIL İÇİNDE SİLİNECEK

Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığına bakılacak. Kamu hizmeti ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kamu kurumu bünyesinde kurulan “Değerlendirme Komisyonuna” iletilecek. Komisyon verilerin güvenliğinden sorumlu olacak. Komisyon kararlarını tamamlandıktan sonra iki yıl içinde bu verileri silecek veya yok edecek. Dava açılmışsa bu veriler silinmeyecek.