AYM Başkanı: Mahkemelerin yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ‘Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı’ sempozyumundaki konuşmasında ‘hukuk dışı arayış’ uyarısı yaptı.

Sempozyumun açılışında konuşan Arslan, “Yargı mensubu aklını kullanmak zorunda olan kişidir” dedi ve şöyle devam etti:

‘UZAKTAN KUMANDALI YARGI DA YARGIÇ DA DÜŞÜNÜLEMEZ’

“Bu nedenle hakim ve savcılar, sadece akıllarını kullanırlarken cesarete ihtiyaç duyabilirler. Kant’ın belirttiği üzere kendi aklını kullanmaya cesaret edemeyenler, vesayet altında kalmaya mahkumdur. Vesayet altındaki yargısal akıl ise adaleti tesis edemez. Unutmayalım ki fikri ve vicdanı hür olmayandan hâkim olmaz. Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hâkim olamaz. Hukuk devletinde uzaktan kumandalı yargı da yargıç da düşünülemez

‘ADALETİN YEGANE ADRESİ MAHKEMELERDİR’

Hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır.”