AYM Ali İsmail Korkmaz afişi nedeniyle uyarma cezası verilen üniversite öğrencisinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti

Anayasa Mahkemesi bugün Resmi Gazete’de yayımlanan iki kararında hak ihlali yapıldığına hükmetti.

Bunlardan ilki, Anadolu Üniversitesi’nde Ali İsmail Korkmaz afişi astığı için uyarı cezası alan bir öğrencinin yaptığı başvuruydu. AYM bu öğrencinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

İkincisi ise Bank Asya’da maaş hesabı olmasının örgüt üyeliğine delil kabul edilerek ceza verilen bir kişiye aitti. AYM burada da adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

İlk başvuruyu yapan Cebrail Padak adlı öğrenci, 19 Mart 2018’de “İyi ki doğdun Ali İsmail KORKMAZ, Düşlerindeki özgür dünyayı biz kuracağız” yazan ve Öğrenci Kolektifleri imzalı bir afiş astığı nedeniyle disiplin soruşturmasına maruz kalmıştı.

Öğrenciye verilen disiplin cezasını Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından bozulmuş, üniversitenin karara itiraz etmesi sonucu istinaf mahkemesi tarafından da bozma kararı bozulmuştu.

AYM kararında demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünün yaşamsal önemde olduğunu ve afişin kamu düzenini bozduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtti, “Eğitimin derecesi arttıkça öğrencinin ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler azalmalıdır (…) Üniversite ortamında öğrencilerin kimi mevzuat hükümleri ile çatışan davranışlarının soyut bir tehlikeye neden olacağından bahisle cezalandırılmasının başta ifade özgürlüğü olmak üzere çok sayıda anayasal hak ve özgürlükler üzerinde bir baskı oluşturma potansiyeli vardır” dedi ve ekledi:

“Özgür düşüncenin ve eleştirel aklın beşiği olarak görülen akademide farklı düşüncelere sahip olan, ifadelerini açıklama şekilleri keskin olabilecek üniversite öğrencilerine daha fazla hoşgörü gösterilmesi gerekmektedir.”

İkinci kararda ise başvurucunun terör örgütü üyeliği suçundan mahkum olmasına esas alınan deliller arasında Bank Asya’da hesap açmasının gösterildiğini belirten AYM, Yargıtay’a göre Bank Asya’daki mutat bankacılık işlemlerinin örgütsel faaliyet veya örgüte yardım olarak kabul edilemeyeceğini hatırlattı.

Bank Asya’ya yatırılan paranın ancak örgütten gelen bir talimatla yapıldığının ortaya konması durumunda örgütsel faaliyet sayılabileceğini vurgulayan AYM, bu olayda hesabın bir maaş hesabı olduğunu ve hesapta örgütsel faaliyetlere dair yeterli inceleme yapılmadan karar verildiğini aktardı.

Mahkeme bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.