Alevi örgütleri İstanbul’da “Laik ve demokratik bir Türkiye için buluşuyoruz” kurultayı düzenliyor

Alevi çatı örgütleri “Laik ve demokratik bir Türkiye için buluşuyoruz” adıyla İstanbul’da kurultay düzenliyor.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) bugün İstanbul Yenikapı Gösteri Merkezi’nde kurultay gerçekleştiriyor.

Kurultayın çağrı metninde, “Sizleri ‘Laik-demokratik Türkiye’ için 25 Aralık 2022’de İstanbul Yenikapı’da birlik olmaya davet ediyoruz. Eşit Yurttaşlık için; AİHM kararlarının uygulanması için; Cemevlerimiz için; Laiklik için; Demokrasi için gelin canlar bir olalım” denildi.

Büyük kurultay toplama kararı Ekim ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlana kararname ile Kültürü ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasından sonra alındı.

Bu kararın, cemevlerine resmi statü verilmesi ve inançlarının tanınması talepleri yerine, Alevi inancını kültürel bir öğeye indirme ve “asimilasyon sürecinin devamı” olarak nitelendiren Alevi örgütleri harekete geçti.

Aralarında İstanbul, İzmir, Malatya ve Dersim’in de olduğu pek çok kentte toplantılar düzenlendi.

Bu toplantılarda hem Aleviler talep ve sorunları netleştirildi, hem de büyük kurultay öncesi hazırlıklar konuşuldu.