AKP: Danıştay kararı için “Yerinde” dedi

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Danıştay’ın bugün İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemini reddetmesinin ardından konuyu değerlendirdi.

Tunç Twitter üzerinden, “Yerinde bir karardır ve hukuki dayanaktan yoksun olan tartışmaları sona erdirdi” yazdı.

Tunç’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Anayasa ve mevzuatımıza göre milletlerarası antlaşmayı onaylama/fesih yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir.

“Onaylanması TBMM tarafından uygun bulunmasına bağlı olan antlaşmalarda ise TBMM uygun bulma kanunu çıkarır. Bu kanun gereğince de Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmayı onaylar ve Cumhurbaşkanının kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

“Uluslararası antlaşmanın fesih yetkisi de Cumhurbaşkanı’na aittir. Fesih durumunda Onaylanması uygun bulunacak Milletlerarası Antlaşma ortadan kalktığı için TBMM’nin uygun bulma Kanunu konusuz kalmaktadır. Bu durumda TBMM’nin yapacağı bir işlem bulunmamaktadır.

“Meclis’in işlemi ‘…onaylanmasını uygun bulma’ İşlemidir. ‘Fesh’in uygun bulunması’ gibi bir zorunluluk ne anayasamızda ne ilgili mevzuatımızda vardır. Bu nedenle Danıştay kararı yerinde bir karardır ve hukuki dayanaktan yoksun olan tartışmaları sona erdirmiştir.”