23.7 C
İstanbul
Pazartesi, Eylül 20, 2021

Aile hekimleri bir kez daha iş bıraktı

Aile hekimleri Türkiye genelinde bugün bir kez daha iş bıraktı. 30 Haziran’da yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto eden hekimler, talepleri karşılanmazsa iş bırakmalara devam edeceklerini söylüyor.

Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben 16 Ağustos’ta iş bırakan aile hekimleri, aradan geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından taleplerinin karşılanmadığını açıklayarak bugün de iş bıraktı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), yeni yönetmelikle yapılan değişikliklerin tamamının aile hekimlerinin aleyhine olduğunu savunuyor.

Yeni yönetmeliğe göre aile hekimlerinin “kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermesi” 50 ceza puanı ile cezalandırılacak.

Sözleşmeye göre aile hekimlerine ceza içeren fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde, aile hekimlerinin iş sözleşmesi feshedilecek.Quote Message: Bu eylem ceza puanlaması açısından sahte evrak düzenlemek ya da işe alkollü gelmekle eş görülmüş. Sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş.” from İSTAHED

Bu eylem ceza puanlaması açısından sahte evrak düzenlemek ya da işe alkollü gelmekle eş görülmüş. Sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş.”İSTAHED

İSTAHED ve AHESEN bugün düzenledikleri basın açıklamasında, yönetmelikte itiraz ettikleri maddeleri şöyle sıraladı:

  • “Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdini sona erdirebilmesi tehdidi yine bu yönetmelik ile karşımızda.”
  • “Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç bir hak edişini alamıyor, yargısız infazla karşı karşıya kalıyor.”
  • “İl sağlık müdürlükleri hekimler hakkında hem soruşturma başlatabiliyor hem ceza verebiliyor hem de sözleşme feshi yapabiliyor. Fakat bu işlemlere itirazların da yine il sağlık müdürlüğüne yapılması gerekecek.”
  • “Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda kronik hastalık izlemlerini yapılamazsa hekimler %10 gelir kaybına uğrayacak. Yapmadığımız için değil yapamadığımız yapamayacağımız izlemlerden dolayı maddi kayıp yaşayacağız.”
  • “Hastane bünyesindeki aile hekimliği çalışanları, 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erecek.”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, bu maddelerden geri adım atılmadığı sürece “her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleye” devam edeceklerini söyledi. | BBC Türkçe

Aile hekimleri Türkiye genelinde bugün bir kez daha iş bıraktı. 30 Haziran’da yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto eden hekimler, talepleri karşılanmazsa iş bırakmalara devam edeceklerini söylüyor.

Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben 16 Ağustos’ta iş bırakan aile hekimleri, aradan geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından taleplerinin karşılanmadığını açıklayarak bugün de iş bıraktı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), yeni yönetmelikle yapılan değişikliklerin tamamının aile hekimlerinin aleyhine olduğunu savunuyor.

Yeni yönetmeliğe göre aile hekimlerinin “kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermesi” 50 ceza puanı ile cezalandırılacak.

Sözleşmeye göre aile hekimlerine ceza içeren fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde, aile hekimlerinin iş sözleşmesi feshedilecek.Quote Message: Bu eylem ceza puanlaması açısından sahte evrak düzenlemek ya da işe alkollü gelmekle eş görülmüş. Sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş.” from İSTAHED

Bu eylem ceza puanlaması açısından sahte evrak düzenlemek ya da işe alkollü gelmekle eş görülmüş. Sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş.”İSTAHED

İSTAHED ve AHESEN bugün düzenledikleri basın açıklamasında, yönetmelikte itiraz ettikleri maddeleri şöyle sıraladı:

  • “Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdini sona erdirebilmesi tehdidi yine bu yönetmelik ile karşımızda.”
  • “Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç bir hak edişini alamıyor, yargısız infazla karşı karşıya kalıyor.”
  • “İl sağlık müdürlükleri hekimler hakkında hem soruşturma başlatabiliyor hem ceza verebiliyor hem de sözleşme feshi yapabiliyor. Fakat bu işlemlere itirazların da yine il sağlık müdürlüğüne yapılması gerekecek.”
  • “Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda kronik hastalık izlemlerini yapılamazsa hekimler %10 gelir kaybına uğrayacak. Yapmadığımız için değil yapamadığımız yapamayacağımız izlemlerden dolayı maddi kayıp yaşayacağız.”
  • “Hastane bünyesindeki aile hekimliği çalışanları, 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erecek.”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, bu maddelerden geri adım atılmadığı sürece “her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleye” devam edeceklerini söyledi. | BBC Türkçe

Bugünden