AİHM, Barış Akademisyenleri davasında Türkiye’yi haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için cezalandırılan akademisyenler hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi.

AİHM bildiriye imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerden Alphan Telek, Edgar Şar ve Zeynep Kıvılcım’ın başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu.

Mahkeme,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin ‘özel hayatın gizliliği’ ilkesinin ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Mahkeme, Olağanüstü Hal kapsamında, üç akademisyenin pasaportlarının yürütme organı tarafından iptal edilmesinin, keyfiliğe açık ve hukuka uygunluk şartını yerine getirmediğini belirtti.

Bunun yanında Telek ve Şar’ın eğitim hakkından alıkonulduklarına oy çokluğuyla karar verildi. AİHM kararında, sözleşmeye taraf ülkelerin eğitim hakkının kullanılmasını haklı bir gerekçe olmaksızın engellememe yükümlülüğü olduğunun altı çizildi.

Mevcut davada, başvuran iki ismin, pasaportlarının iptal edilmesi nedeniyle kabul edildikleri yabancı üniversitelerde doktora eğitimlerine devam edemedikleri belirtildi.

Mahkeme, Türkiye’nin maddi ve manevi tazminat olarak Alphan Telek ve Edgar Şar’a 12 bin euro, Zeynep Kıvılcım’a 9 bin 750 euro ödemesine karar verdi.