468 Sivil Toplum Örgütü Diyarbakır’da bir araya gelerek “barış çağrısı” yaptı

Doğu ve Güneydoğu’da 23 şehirde faaliyet yürüten 468 sivil toplum ve meslek örgütü adına Diyarbakır’da yapılan basın açıklamasında ”Eşit yurttaşlık temelinde kalıcı bir barış” çağrısı yapıldı.

“Barış hemen şimdi” pankartının açıldığı açıklamayı Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren okudu.

“Türkiye’nin hukuk, demokrasi ve insan hakları alanında yaşadığı sorun ve sıkışmışlığının en önemli nedeninin Kürt meselesinin çözümsüz kalması olduğunu” savunan Eren, “güvenlikçi politikaların bu çözümsüzlüğü derinleştirdiğini” ifade etti.

“Çatışma ortamı ile birlikte şiddetin öne çıktığını, bununla beraber ayrımcılık ve nefret dilinin yaygınlaştığını” söyleyen Eren, “yaşanan can kayıplarının yanı sıra bu durumun ülkeyi hukuktan, demokrasiden ve insan haklarından uzaklaştırarak derin bir ekonomik krize soktuğunu” söyledi.

Dünya ülkelerinin demokrasi endeksi sıralaması ve coğrafi bölgelere göre kategorize edilen hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye’nin çok gerilere düştüğünü ifade eden Nahit Eren şöyle devam etti:

“Kürt meselesi bağlamındaki sorunların çözümünü, salt bireysel hak ve özgürlüklerin tanınması biçiminde yorumlayan; meseleyi kolektif sosyal ve siyasal haklar içinde tanımlamaktan kaçınan anlayışın değişmesi gerektiği gibi devam eden silahlı çatışma halinin uzun bir sürede nihai olarak sonuca bağlanmadığı ve bu haliyle bağlanamayacağının da anlaşılması gerekmektedir.

“Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik bir zeminde çözüleceği gerçekliğiyle; çatışmasızlık ortamının sağlanması için tüm aktörleri, toplumsal ve siyasi dinamikleri üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Barışın Türkiye’nin en önemli ve öncelikli gündemi olması gerektiğini hatırlatan Nahit Eren, barışın konuşulduğu yeni bir sürece ihtiyaç olduğunu söyleyerek şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye’nin ihtiyacı olan ve önceki yıllarda başlatılan süreçlerin toplumda yarattığı karşılığı ve umudu gözlemlemiş olmanın haklılığı ile barışın yeniden konuşulduğu bir sürecin inşa edilmesini, eşit yurttaşlık temelinde evrensel ilkeler ışığında çözümün ve kalıcı bir barışın sağlanması çağrısında bulunuyoruz.” BBC Türkçe